Vakantie & vrije dagen

Schoolvakanties
Herfstvakantie
23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasweekend
30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag
27-04-2018
Meivakantie & Hemelvaart
30-04-2018 t/m 11-05-2018
2e Pinksterdag
21-05-2018
Zomervakantie
23-07-2018 t/m 31-08-2018

Vrije dagen
Veel vrije dagen zijn voor of na een schoolvakantie:
Maandag 30 oktober 2017
alle leerlingen vrij: studiedag team
Woensdag 6 december
groep 1 t/m 4 vrij: studiedag team
Vrijdag 22 december 2017
alle leerlingen vrij: werkdag team
Vrijdag 23 februari 2018
alle leerlingen vrij: studiedag team
Woensdag 21 maart 2018
groep 1 en 2 vrij: Onderbouw conferentie
Dinsdag 3 april 2018
alle leerlingen vrij: studiedag team
Donderdag 26 april 2018, alle leerlingen vrij: studiedag team
Dinsdag 22 mei 2018
alle leerlingen vrij: studiedag team
Vrijdag 1 juni 2018
groep 1 t/m 4 vrij: werkdag team
Maandag 25 juni 2018
alle leerlingen vrij: teamexcursie
Vrijdag 20 juli 2018
alle leerlingen vrij: verhuisdag

Schoolreis groepen 7:
Omdat de kinderen laat terugkomen van schoolreis mag op donderdag 7 juni groep 7a uitslapen tot 10.30 uur. Op donderdag 14 juni geldt dit voor groep 7b

Specifiek voor groep 8:
Donderdagmiddag 12 juli hebben de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (i.v.m. de wisselmiddag)
Dinsdag 17 juli mogen de kinderen van groep 8a uitslapen tot 10.30 uur.
Woensdag 18 juli mogen de kinderen van groep 8b uitslapen tot 10.30 uur
(i.v.m. de afscheidsavonden)