Informeren van ouders

We vinden het erg belangrijk om ouders/verzorgers goed en tijdig te informeren over de gang van zaken op school en hoe kinderen zich ontwikkelen op school.

Aan het begin van het schooljaar wordt de infogids & kalender meegegeven naar huis. Naast deze gids geeft de schoolgids een goed beeld van onze school. Deze is te vinden op onze website.

Daarnaast zijn er de nieuwsbrieven en de website die u op de hoogte houden.

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd door de groepsleerkracht(en) om over het welzijn en vorderingen van uw kind te praten.  Dit in de 2e schoolweek en in februari na het 1e rapport. In november en aan einde van het schooljaar zijn er gesprekken op aanvraag.

Ook zijn er aan het begin van het schooljaar de informatieavonden waarin er uitleg wordt gegeven over het werken in de groep.

Natuurlijk kunt u  op school terecht als u vragen heeft. Leerkrachten hebben helaas geen tijd om u vlak voor aanvang van de lessen te woord te staan, er wordt dan een afspraak gemaakt. Het beste kunt u na schooltijd even langskomen, er is dan meestal meer tijd.

We horen het graag als u goede of minder goede ervaringen heeft. We willen altijd samen tot een oplossing komen.