Profijtklas

Sommige kinderen hebben baat bij een extra stimulans. Wij bieden deze leerlingen van groep 5 en 6 verlengde leertijd aan. Deelname is op aangeven van de leerkrachten en op basis van vrijwilligheid. De deelnemende kinderen hebben doorgaans een gemiddeld niveau. In de profijtklas wordt met name aandacht besteed aan lezen, rekenen en schrijven. Het doel is om de leerling een steuntje in de rug te geven bij het leerproces. De leerlingen zijn beter voorbereid bij het behandelen van de reguliere lesstof. Bijkomend voordeel is dat kinderen zich vaak beter voelen en met meer zelfvertrouwen in de klas functioneren.

Schooljaar 2017-2018

Op maandag 6 november is de profijtklas van start gegaan. De profijtklas bestaat uit 15 enthousiaste leerlingen uit groep 5 en vindt elke maandagmiddag plaats van 14.15-16.00 uur. De profijtklas is bedoeld voor kinderen uit groep 5 die profiteren van verlengde leertijd voor rekenen. De kinderen krijgen les van juf Elke.

In de profijtklas wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de verschillende rekendoelen die in groep 5 aan bod komen. Bijvoorbeeld: tafelsommen en deelsommen, optel- en aftreksommen t/m 100 en later tot 1000, klokkijken (zowel digitaal als analoog) en contextsommen. De doelen worden o.a. aangeboden door middel van coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen in duo’s of in groepjes aan het werk gaan. Daarnaast wordt er gewerkt in een circuitvorm waarbij de kinderen in duo’s elke week een ander rekenspel spelen gericht op de verschillende leerdoelen. Ook de chromebooks en de ipads worden ingezet om het automatiseren te bevorderen.