Ouderraad

Alle ouders die de ouderbijdrage betalen zijn lid van de oudervereniging. Die ouders worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Zij beheren de ouderbijdrage, organiseren hiervan allerlei activiteiten voor de kinderen en dienen als klankbord voor directie en team.

Natuurlijk organiseert de ouderraad de activiteiten niet alleen. Samen met vele ouders van school worden bijvoorbeeld Sinterklaas, het kerstfeest en de sportdag georganiseerd. Ook wordt het oud papier opgehaald dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Met de opbrengst van het oud papier kunnen we iets extra’s doen voor de school.

De oudervereniging bestaat momenteel uit 10 leden.

 • Marije Scharpfenecker, voorzitter (goscharf@home.nl)
 • Noortje Posthuma, penningmeester (noor.peter@live.nl)
 • Monique Oolbekkink, secretaris
 • Martine van den Berg
 • Rob van der Laan
 • Marco Muller
 • Wendy Overbeek
 • Dawinja Pigge
 • Noortje Posthuma
 • Suzanne Rijsdijk
 • Wendy Sanders

Het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) wordt door de leden van de ouderraad gekozen en benoemd. De data van de vergaderingen staan in de activiteitenkalender.

Ouderbijdrage 2017-2018

De (vrijwillige) ouderbijdrage is € 37,50,- Dit is inclusief het schoolreisje. Voor elk kind dat na 1 januari op school start is er € 10,- korting. Voor meer informatie over de inning van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad.

Kampbijdrage: Voor een leerling in groep 8 wordt € 95,- extra in rekening gebracht voor het schoolkamp. We gaan 4 dagen naar Ameland. Dit bedrag wordt via school geïnd in de 2e helft van het schooljaar. De vergaderdata van de ouderraad kunt u vinden in de kalender.

Documenten ouderraad