Leerlingenzorg

Binnen de St Jan School hebben we een uitgebreid systeem om de ontwikkeling van alle leerlingen in de gaten te houden. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn of haar leerdoelen bij ons op school kan halen. Daarom wordt Ieder kind door ons nauwgezet gevolgd. Als een leerling niet kan meekomen, dan hebben we verschillende mogelijkheden om ondersteuning te bieden.

Onze intern begeleider ondersteunt de eigen leerkracht van het kind bij het vinden van het probleem. Het gaat niet alleen om leerproblemen, maar ook gedragsontwikkeling of sociaal emotionele vaardigheden krijgen aandacht. Samen komen ze met een plan van aanpak om de leerling te helpen.

Daarnaast hebben we verschillende mogelijkheden om de leerling door te verwijzen naar extern deskundigen. U kunt hierbij denken aan kinderfysiotherapie of logopedie.