Klachtenregeling

 

Mocht u vragen of advies nodig hebben, heeft u wellicht een klacht over de zaken die op school spelen, dan kunt u het beste als eerste contact opnemen met de groepsleerkracht. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u ook altijd bij de directie terecht.

Zaken waarover u vragen, advies wilt of een klacht heeft kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • (grove) pesterijen, lichamelijk geweld
  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik en discriminatie.

Mocht het in het uitzonderlijke geval zo zijn dat u er met school niet uit komt kunt u zich wenden tot het schoolbestuur of de klachtencommissie.

bestuur Dr. Schaepmanstichting

Enschedesestraat 68, 7551 EP Hengelo, 074-2424545, secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Het volledige klachtenreglement kunt u hier inzien of bezoek de website van de landelijke geschillencommissie

Vertrouwenspersonen

Soms zijn er zaken die op school gebeuren die je liever in een vertrouwelijke sfeer wilt bespreken. Hiervoor heeft de school eigen vertrouwenspersonen. Samen met hen kunt u uw zorg of probleem bespreken en samen werken naar een mogelijke oplossing.

De vertrouwenspersoon voor de Sint Janschool zijn Jacky Vaanholt en Ans Wolthuis.

Mocht het zo zijn dat u liever contact zoekt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon buiten de school, dan kan dat ook. In dat geval kunt u contact opnemen met mevrouw Anne Overbeek.

Zij is bereikbaar via 06 30642568 en info@anneoverbeek.nl