IKC De Noork

Samen op weg naar een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 2 – 12 jaar. We willen een goede doorgaande lijn, waarbij de overgang van voorschool naar school soepel verloopt. Voor kinderen en ouders.

 Voorschool en school werken samen om afstemming te bereiken op pedagogisch en didactisch handelen. Dit doen we binnen ons Intregraal Kind Centrum (IKC) De Noork.

Deelnemers:

Meer weten?, Informatiefolder IKC De Noork