Profijtklas

Sommige kinderen hebben baat bij een extra stimulans. Wij bieden deze leerlingen van groep 5 en 6 verlengde leertijd aan. Deelname is op aangeven van de leerkrachten en op basis van vrijwilligheid. De deelnemende kinderen hebben doorgaans een gemiddeld niveau. In de profijtklas wordt met name aandacht besteed aan lezen, rekenen en schrijven. Het doel is om de leerling een steuntje in de rug te geven bij het leerproces. De leerlingen zijn beter voorbereid bij het behandelen van de reguliere lesstof. Bijkomend voordeel is dat kinderen zich vaak beter voelen en met meer zelfvertrouwen in de klas functioneren.