Ouderraad

Alle ouders die de ouderbijdrage betalen zijn lid van de oudervereniging. Die ouders worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Zij beheren de ouderbijdrage, organiseren hiervan allerlei activiteiten voor de kinderen en dienen als klankbord voor directie en team.

Natuurlijk organiseert de ouderraad de activiteiten niet alleen. Samen met vele ouders van school worden bijvoorbeeld Sinterklaas, het kerstfeest en de sportdag georganiseerd. Ook wordt het oud papier opgehaald dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Met de opbrengst van het oud papier kunnen we iets extra’s doen voor de school.

De oudervereniging bestaat momenteel uit 10 leden.

  • Rob van der Laan, voorzitter (robvdlaan@home.nl)
  • Bea Siemerink (per januari 2017 Noortje Posthuma), penningmeester (rgjseiemrink@ziggo.nl)
  • Marije Scharpfenecker, secretaris (goscharf@home.nl)
  • Martine van den Berg
  • Marco Muller
  • Monique Oolbekkink
  • Wendy Overbeek
  • Dawinja Pigge
  • Noortje Posthuma
  • Wendy Sanders

Het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) wordt door de leden van de ouderraad gekozen en benoemd. De data van de vergaderingen staan in de activiteitenkalender.

Ouderbijdrage 2016-2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van de OR wordt de definitieve bijdrage vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage is € 35,- Dit is inclusief het schoolreisje. Voor elk kind dat na 1 januari op school start is er € 10,- korting.

Voor meer informatie over de inning van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Bea Siemerink,

Kampbijdrage: Voor een leerling in groep 8 wordt € 90,- extra in rekening gebracht voor het schoolkamp. We gaan 4 dagen naar Ameland. Dit bedrag wordt via school geïnd in de 2e helft van het schooljaar. De vergaderdata van de ouderraad kunt u vinden in de kalender.

Huishoudelijk reglement (concept).

Deze wordt 6 februari 2017 besproken in een openbare vergadering. Aanvang 20.00 uur.

HH Reglement Ouderraad concept