Welkom op de website van de Sint Janschool

Op deze site kunt u veel informatie vinden over onze school.
Ga naar onze facebookpagina voor een actueel overzicht van onze activiteiten.

Veel kijk- en leesplezier!

Team Sint Janschool