Welkom op de website van de Sint Janschool

Op deze site kunt u allerlei informatie vinden over onze school, zoals het onderwijskundig beleid, nieuwsbrieven, wetenswaardigheden, maar ook b.v. foto’s van gebeurtenissen gedurende een schooljaar.

Veel kijk- en leesplezier!

Team Sint Janschool